Cliëntenperspectief Jeugd

Training Werken vanuit het cliëntenperspectief in de jeugdhulp

steve-johnson-UYWzlJYF3wE-unsplash
01

Training Werken vanuit het cliëntenperspectief in de jeugdhulp.

Als de cliënt centraal staat en het cliëntenperspectief leidend is in de jeugdhulp, wat betekent dat dan voor het handelen van de jeugdprofessional? Deze training geeft handvatten voor jeugd- en gezinsprofessionals om de jeugdige en zijn ouders centraal te stellen en gebruik te maken van de eigen kracht van cliënten in de jeugdhulp. Het gaat in op de visie, organisatie, werkwijze en instrumenten voor effectieve hulp. Hulp die aansluit op wat cliënten nodig hebben en waarbij ook oog is voor veiligheid.
Uniek in deze training is dat professionals waardevolle inzichten opdoen door de interactie met ervaringsdeskundigen en hun visie en inzichten kunnen toetsen bij ouders en jongeren die te maken hebben (gehad) met jeugdhulp.

“Leuke, leerzame en interactieve training.”

– deelnemer training

“Er was ruimte voor individuele verhalen van medewerkers en een opbouwende discussie met elkaar.”

– deelnemer training

02

training

Voor wie

HBO geschoolde jeugdprofessionals die werkzaam zijn in de jeugdhulp.

brooke-cagle--uHVRvDr7pg-unsplash
markus-spiske-nvKQ1kxheRc-unsplash

De deelnemer aan deze training leert

  • hoe je als jeugdprofessional in de jeugdhulp de client stelt en effectieve hulp biedt waarbij het cliëntenperspectief leidend is;
  • oog te hebben voor veiligheid van cliënten en wat te doen bij signalen van onveiligheid;
  • hoe je als jeugdprofessional samenwerkt met jongeren en ouders of bij signalen van onveiligheid;
  • hoe cliënten te betrekken bij de kwaliteit van de (eigen) hulp en de ontwikkeling van beleid.

Competenties Deelnemers Na Afloop Van De Training​

  • heeft een visie op ‘de client centraal’ en kan deze formuleren;
  • werkt samen met de jeugdige en zijn gezin zowel bij de (eigen) hulp als bij ontwikkeling van beleid;
  • ondersteunt jeugdige en gezin bij regievoeren;
  • neemt de regie -indien gewenst en in het belang van jeugdige en gezin- (deels en tijdelijk) over van de jeugdige en zijn gezin.
analia-baggiano-egbB-zLBeDo-unsplash
you-x-ventures-m2TU2gfqSeE-unsplash

Hoe

In deze training sluiten we aan op de praktijk van de deelnemers. We delen kennis, oefenen vaardigheden en delen ervaringen. Daarbij maken we gebruik van casuïstiek, video’s en gaan in gesprek met de ervaringsdeskundigen die op de 2e en 3e bijeenkomst aanwezig zijn.

Resultaat

Na afronding van deze training durven de deelnemers de ruimte te nemen om als autonome professional het cliëntenperspectief centraal te zetten.

jude-beck-mU08JKimqbM-unsplash

Ik werk al lang in de jeugdzorg, maar dit was de eerste keer dat ik terughoorde van cliënten hoe ze de samenwerking met jeugdbescherming en de hulpverlening ervaren hebben. Eigenlijk vind ik dat dit een vast onderdeel zou moeten worden in ons werk.”

– deelnemer training

03

Programma

1

Dagdeel 1

In dit dagdeel gaan we in op wat het cliëntenperspectief is en hoe dit leidend kan zijn in je werk.
Als de visie is dat de cliënt centraal staat in de jeugdhulp, wat betekent dat dan voor het handelen van de jeugdprofessional? Wat zeggen jongeren en ouders daarover? We bespreken wat ‘de cliënt staat centraal’ betekent en je ontwikkelt een visie op wat dat voor jou betekent, hoe dat er uit ziet. Wie is de cliënt, wat is er voor nodig om de cliënt centraal te stellen, wat zijn de consequenties voor je rol van de jeugdprofessional? Aan de hand van een casus oefenen we met deze aanpak.

 

2

Dagdeel 2

Dit dagdeel gaat over de praktijk van de hulpverlening aan kinderen en gezinnen.
Hoe pak je dat aan in de praktijk? Hoe zorg je voor een goede samenwerkingsrelatie met ouders en kinderen? Welke methoden helpen daarbij? Je gaat in gesprek met een ervaringsdeskundige ouder. Ook kijken we aan de hand van een casus hoe je ondanks zorgen over veiligheid toch kunt samenwerken met ouders en kinderen. Hoe doe je dat als een situatie heel complex is? Er verschillende belangen meespelen? Of als de belangen van een kind anders zijn dan die van de ouder(s)?

3

Dagdeel 3

In dit dagdeel gaan we in op hoe je cliënten regie kunnen geven in de hulpverlening en cliënten kunnen betrekken bij het beleid in de instelling.
Een organisatie die de cliënt centraal stelt en waarbij het cliëntenperspectief leidend is, betrekt jongeren en ouders ook bij beleidsontwikkeling en verbetering van de kwaliteit en uitvoering van de (eigen) hulp. We gaan in op hoe dat kan worden aangepakt en wat daarvoor de do’s en don’ts zijn. Daarvoor ga je in gesprek met een ervaringsdeskundige jongere en je onderzoekt hoe je in jouw organisatie jongeren en ouders meer kunt betrekken bij het ontwikkelen van beleid en het verbeteren van de kwaliteit en uitvoering van de hulp.

Studiemateriaal

Het was waardevol en ik voel me gesterkt als nieuwe JB‘er,”

– deelnemer training

“Ik heb mijn collega’s gewezen op de training en wat zij kunnen doen om een betere werkrelatie op te bouwen met hun cliënt.”

– deelnemer training

04

Details

Aantal deelnemers

Minimaal 8 maximaal 15

Tijdsinvestering

Drie dagdelen 13.00u – 17.00u,
voorbereidende opdrachten per bijeenkomst en een afsluitende thuisopdracht (reflectie)

Data

9, 16 en 23 maart 2023 
donderdagmiddag van 13.00u – 17.00u

6, 13 en 20 april 2023
donderdagmiddag van 13.00u – 17.00u

Prijs

Prijs €595,- per persoon inclusief studiemateriaal het boek Cliënt centraal in de jeugdhulp en de reader Werken vanuit cliëntenperspectief. Koffie en thee.

Incompany training is mogelijk op aanvraag.

Locatie

Maart 2023: Nivonhuis Rotterdam Dirk Smitstraat 76 3031 XE Rotterdam

April 2023: Dordrecht Centrum

Of op locatie van de zorgaanbieder (incompany)

Accreditatie

De training is door SKJ geaccrediteerd voor 19.20 punten. Na afloop krijgen de deelnemers een certificaat dat ze bij SKJ kunnen uploaden op basis waarvan ze accreditatiepunten krijgen toegekend.

download SKJ logo
05

Trainers

Tina Bakker

Tina is gedragswetenschapper en sinds 1986 werkzaam in de jeugdhulpverlening, als pedagogisch medewerker en gezinscoach/orthopedagoog. Na haar afstuderen in 2013 startte zij als opvoedcoach een eigen praktijk voor gezinsondersteuning. Zij ondersteunt jeugdigen en gezinnen (vooral) vanuit de oplossingsgerichte benadering. Daarnaast werkt ze als adviseur en projectleider voor een cliëntenorganisatie. Tina is geregistreerd orthopedagoog bij de SKJ en de NVO.

Meer informatie: www.opvoedcoach10.nl

tel: 06-39643373

Marion Welling

Marion is gedragswetenschapper en sinds 1980 werkzaam in de hulpverlening in zowel uitvoerende, beleidsmatige als leidinggevende functies. Zij heeft als projectleider diverse innovatieprojecten geleid waarbij zorgvernieuwing vanuit cliëntenperspectief centraal stond. In 2004 verscheen het boek Vraaggericht werken in de jeugdhulpverlening en in 2018 Client centraal in de jeugdhulp. Vanaf 2008 is zij werkzaam als zelfstandig adviseur, trainer en projectleider in jeugdzorg, onderwijs, maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. 

Meer informatie: www.marionwelling.nl

tel: 06-50614110

Ik heb geleerd dat het belangrijk is om haalbare doelen te stellen en vooral doelen die door cliënten herkend en gedragen worden in voor hen begrijpelijke taal.”

– deelnemer training

“De verhalen van de ervaringsdeskundigen hebben mij, naast de theorie, het meeste opgeleverd.”

– deelnemer training

06

Informatie en aanmelden

Informatie opvragen en aanmelden kan via onderstaand contactformulier of via post@clientenperspectiefjeugd.nl
Deelnemers hebben na inschrijving 14 dagen bedenktijd